Иди назад
08.05.2018

Sastanak sa nadzornim Odborom Trepce

Odbor NKRM-le dana 08.05.2018 sastaje se s nadzornim Odborom Trepće, a svrha sastanka je bila da najavljuje organizaciju međunarodne konferencije, ulogu Trepće na konferenciji. Tokom konferencije, nadzorni Odbor je obavešten da će Preduzeće Trepća imati dobru priliku da prezentira resurse Trepće na konferenciji koja će se održati 16-17 Maja. Nakon završetka konferencije, to je dobra prilika za kompanije koje su izrazile interes, da bi mogli da posete Stantrgov rudnik 17 Maja.

Nadzorni Odbor Trepće zahvalio Upravi NKRM-le na njihovoj poseti i izrazio je spremno0st za sardnju između dvije institucije, takođe zahvaljujući na mogućnosti da prezentira resurse koje Trepća poseduje i izražava spremnost da mobiliše cijelo osoblje 17 Maja za posetu Rudniku Stantrg od konpanija koje su zaitreresovane za posjetu.