Иди назад
26.09.2017

Terenska poseta

Pozadina

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale – NKRM je nezavisna agencija osnivana članom 142 Ustava Republike Kosovo.
NKRM upravlja mineralnim aktivnostima koje deluju u javnom interesu na Kosovu u skladu sa Zakonom Br. 03/L-163 o Rudnicima i Mineralima i Zakon Br. 04/L-158 o Izmenama i Dopunama Zakona Br. 03/L-163 o Rudnicima i MIneralima u skladu sa Strategijom Rudarstva Republike Kosovo.

Cilj

Na osnovu zakonskih odgovornosti Odbora NKRM-le, utvrđenih od strane ZRM i procjenom važnosti pračenja razvoja na terenu, u smislu geologije i rudarstva, Odbor i Direktor NKRM-le sprovodi terenske posete.

Terenske posete

Do sada je bilo nekih poseta, uključujući severni zapadni i centralni deo zemlje, poste će se razvijati i u narednim danima.
U cilju bolje koordinacije ove aktivnosti, Odbor zajedno sa direktorom su se dogovorili da se posete održaju na dan utorak. Stoga, predloženo je da članovi Odbora i Direktor koordiniraju aktivnosti, tako da verovatno tokom dana utorak budu deo rada na terenu, sdruge strane Odbor i Direktor će koordinirati zadatke, tako da tokom rada na terenu nema nikakve kašnjenja ili prepreka u svakodnevnim poslovima i obavezama NKRM-le, bilo da su odgovornosti Odbora ili izvršne vlasti, na osnovu toga, Odbor i Direktor mogu odlućiti na promeni dana i takođe sastav tima.

Na osnovu dinamike poseta, očekuje se da će ova aktivnost nastaviti i u narednim godinama. Tamo gde je to prikladno Odbor i Direktor mogu izraditi periodićne izveštaje, i/ili mogu izvuči zaključke koji se odnose na rad i odgovornosti NKRM-le i relevantne jedinice unutar njega.

Sretno!
Odbor NKRM-le