Službenik za signalizaciju

Službenik za signalizaciju:

Ime:                      Xhavit

Prezime:             Raci

Datum rođenja:           09.11.1967

Mesto rođenja:         Gjurgjevik i Madh

Institucija: Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Položaj: Glavni Resursni Geolog

Adresa:                Ul. “Armend Daci” Br. 1, Prishtina

Tel:                         038 240 252 121

Mob:                     +383 44 150 944

E-mail:                  xraci@kosovo-mining.org

Web:                     https://www.kosovo-mining.org

 

Zakon br. 06 / l-085 o Zaštiti Signalizanta:

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18303

Uredba br.03 / 2021 o Utvrđivanju Postupka Prijema i Rukovanja Signalnim Slučajevima:

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=41216