Иди назад
13.05.2019

Međunarodna konferencija Albanija-Kosovo

Tirana – 10 Maj 2019

Ministarstvo za Infrastrukturu i Energetiku Albanije, u sardanji sa Nezavisnom Komisijom za Rudnike i Minerale, MER Kosova i GS obe zemlje organizovalo je u Tirani konferenciju pod nazivom “Integralni razvoj rudarske industrije sa minimalnim uticajem na životnu sredinu”.

Ova je druga Međunarodna konferencija, od kada je prva Konferencija organizovana u Maju  2018. godine u Prištini od strane Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale u saradnji sa Albanskom Državom.

Predsednik Parlamentarne Grupe Socijalističke Partije, Taulant Balla rekao je da je saradnja Vlade i Skupštine važna za rudarski sektor i minimalan uticaj na životnu sredinu. Dozvolu za rudarski sektor treba promeniti kako bi im olakšali, ohrabrili investitore u ovom sektoru, između ostalog, rekao je G. Balla.

Ministar Ekonomije G. Valdrin Lluka, rekao je da u ministarstvu koje predvodi ima prijoritet da stvori konkurentnije okruženje u rudarskom sektoru, kao preduslov za privlaćenje stranih investitora i razvoj rudarskog sektora. Ukidanje birokratije I stvaranje povoljne pravne osnove istaknuti su kao jedan od faktora za privlaćenje domaćih I stranih investitora.

Predsednik Upravnog Odbora NKRM-le G. Musa Shabani govorio je o značaju ovog sektora, kao i o mineralnom potencialu Kosova. Između ostalog predstavio je dostignuča NKRM-le, povečanje prihoda od rudarske rente kao indikator investicija u rudarskom sektoru, i povečanje broja zaposlenih u ovom sektoru. G. Shabani je između ostalog, izrazio uvjerenje da  će Konferencija ojačati institucionalnu i  regionalnu saradnju kako bi se ohrabrili mađunarodni ulagaći.

G. Kemal Zeqiri, član Odbora NKRM-le u svom izlaganju, između ostalog, rekao je da su rudarskom sektoru na Kosovu potrebne reforme. On je izrazio važnost stvaranja jedinstvenog radnog mjesta “One stop shop” unutar NKRM-le, kako bi se olakšale procedure licenciranja. Ova i druge progresivne reforme bile bi moguće usvajanjem Zakona o Rudnicima I Mineralima koji je več dve godine u procesu odobravanja u Skupštini Kosova.

Direktor NKRM-le G. Ramiz Krasniqi predstavio je rad pod nazivom: “Magnezium Resursima na Kosovu”.

Učesnici Konferencije bili su prestavnici Skupštine Republike Albanije, Vlada Republike Albanije i Kosova, NKRM-le, GSA-je, GSK-va Geološki Fakultet iz Albanije I Kosova. Fokus ove konferencije bio je predstavljanje mogučnosti za eksplotaciju I preradu rudarskih resursa obe zemlje, kao I razvoj rudarske aktivnosti uz minimalan uticaj na životnu sredinu.

Predstavnici obeju zemalja Albanije i Kosova složili su se da nastave ovakve sastanke u budučnosti.

Drugog dana konferencije, 11 Maja, izvršena je poseta rudniku Spać, tako da učesnici pažljivo sagledaju savremena ulaganja u rudarsku industriju u Albaniji.