Иди назад
17.03.2020

Odluka o vanrednom stanju dt. 16.03.2020

 

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale

Priština, 16/03/2020

Ref. 005/2020

Na osnovu člana 59. stav 1. i člana 62. Zakona o Rudnicima i Mineralima i Odluke br. 01/09 dt. 13.03.2020 i Odluka br. 01/11 od datuma. 15.03.2020. Odbor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale donosi ovu odluku:

ODLUKA

  1. Osniva se NKRM-le štab za hitne slučajeve koji se sastoji od odbora NKRM-le, direktora NKRM-le i glavnog inspektora NKRM-le .
  2. Rad sa strankama je obustavljen do donošenje nove odluke Vlade Republike Kosovo, NKRM-le neće nuditi ili prihvatiti bilo koje druge usluge osim hitnih.
  3. Odlaganje zahteva, zahteva i žalbi se odlaže dok Vlada Republike Kosovo ne donese novu odluku.
  4. Odlaganje plaćanja finansijskih obaveza preduzeća prema NKRM-le, uključujući kamate za kašnjenje.
  5. NKRM-le će pružati stalnu podršku Energetskoj Korporaciji Kosova u cilju obezbeđenja stabilnog i održivog snabdevanja električnom energijom.
  6. NKRM-le će obavestiti sve banke i osiguravajuće kompanije o prekidu garancija i polisa koje istižu tokom ovog vremena.
  7. Direktor i glavni inspektor NKRM-le dužni su da imenuju osoblje za vanredne situacije.
  8. Direktor i glavni inspektor dužni su organizovati i koordinirati rad sa svim zaposlenima putem e-maila.
  9. Dozvoljena je upotreba službenih vozila od strane osoblja i hitnog osoblja za hitne potrebe.

________________

Ramiz Krasnqi

Direktor

Nezavisna Komisija za Rudnike i Minerale