Иди назад
26.09.2017

Saopštenje za Javnost Br. 02/2017

Pojašnjenje mišljenje u vezi sa Licencom Istraživanja blizu “Crepules” Opština Zubin Potok i Skenderaj
Priština, 22. Mars.2017

Obavestimo širu javnost da NKRM je jedina instutucija za licenciranje rudarske aktivnosti u Republici Kosovo.
NKRM, je finkcionisala u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima Br. 03/-163 odnosno Zakon Br.04/L-158 za Izmene i Dopune osnovnog zakona, irelativnim zakonima. Dakle, licenciranje rudarskih kompanija se vrši u skladu sa odredbama navedenih zakona i odobrenja iz nadležnih institucija.

Stoga svrha pravim informacijama javnosti, NKRM navodi da kompanija “A.GJ.A.” d.o.o primenjuje za kontrolu prenosa u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima, kao i NKRM je pregledao zahtev i nakon što je zaključio da je zahtev u skladu sa Zakonom o Rudnicima i Mineralima, Odbor NKRM-le je odobrio transfer kontrole kojim preduzeće “Altair Resoursces” je suvlasnik sa preduzećem “A.GJ.A.” d.o.o za licencu istraživanja za izvor M-1 (metalne minerale).

Terenska istraživanja je Crepula i nalazi se u Opštinama Skenderaj i Zubin Potok.